Biserdent
Biserdent Biserdent Biserdent
Radno vreme · pon - pet 11:30 - 19:30
sub - ned na poziv

Vaša pitanja

Implanti

Implanti se ugradjuju u kost,ambulantnom hirurskom tehnikom koja traje 15-tak minuta. Pacijent dobije lokalnu anesteziju. Za potrebe implantacije, osmisljen je fiziodispenzer, aparat, koji prakticno ne moze povrediti kost. Do pojave ovog aparata, najveci broj neuspeha poticao je,od grubog rada u kosti bez adekvatnog kvasenja, i sa velikim brojem obrtaja busilice.
Najopasnije za kost su pregrevanje i infekcija.
Fiziodispenzer ima mali broj obrtaja, i sistem za konstantno ispiranje radnog polja fiziološkim rastvorom. Ugradnji implanta prethodi pripreme mesta u kosti pomoću svrdala rastućih prečnika. Tek kad svrdlo po promeru dostigne promer implanta, on se moze ugraditi.
Obično se, implant po ugradnji prekriva desnima koje se usivaju, i tako cekaju da se zavrsi oseointegracija.
Izrada protetskog rada, počinje otvaranjem implanata i postavljanje kapica za zarastanje. One oblikuju desni. Posle 7-10 dana mogu se postaviti abutmenti i počinje izrada protetskog rada.
Kosti vilice moraju biti adekvatne i zdrave. Ako ne postoji dovoljno kosti, ona mora biti nadograđena.
– Postojeće zapaljenje desni (parodontopatija) mora biti tretirana pre ugradnje implanta.
– Relativne kontraindikacije
– Pusenje preko pakle dnevno pacijent mora da smanji
– Bruksizam
– Škrgutanje zubima pacijent mora nocu da nosi bruksosplint
Apsolutne kontraindikacije
– Autoimuna oboljenja, pacijenti na zračnoj terapiji, kao i pacijenti na kortikosteroidima.
Na kraju, pacijent se mora naoruzati strpljenjem. Ono ćemu se višestruko isplatiti, kroz kvalitet koji dobija u ishrani, estetici i socijalnim kontaktima. Organizmu je potrebno vreme da integrise implante, bar onoliko koliko je potrebno prelomljenoj kosti da sraste.
Hirurška intervencija ugradnje zuba izvodi se u lokalnoj anesteziji primenom specijalnih hirurških anestezija sa produženim dejstvom. Za veće hirurške zahvate ugradnje dentalnih šrafova pacijentima preporučujem sedaciju, bilo oralnim putem u vidu tableta ili intravensku sedaciju uz prisutvo anesteziologa. Sam hirurški zahvat ugradnje zubnih implanata izvodi se u specijalnoj hirurškoj sali i u maksimalno sterilnim uslovima.
Naravno. Proizvođači daju posebnu garanciju na svoje implante, a neki od njih, kao što je Nobel Biocare daju i svetsku garanciju, tako da će u slučaju eventualnog problema sa implantom korisnika besplatno primiti ovlašćeni lokalni stomatolog. To ne znači da se problemi očekuju u realnosti, sem onih manjih koji se otklanjaju u prvim mesecima, i značajnije poteškoće beleže se u manje od 3% slučajeva (uglavnom je reč o odbacivanju implanta, a ne o defektnom materijalu ili greški zubara). Svi pacijenti sa problemima u funkcionalnosti svojih implanata hitno se primaju u našu ordinaciju na besplatne korekcije, i, ako je potrebno, besplatnu ugradnju novih implanata.
Pre i posle implantacije najbitnija je dobra oralna higijena radi dugotrajne stabilnosti i sprečavanja zapaljena kosti oko implantata. Održavanje oralne higijene nakon ugradnje implantata se sprovodi po savetu stomatologa .I naravno redovni kontrolni pregledi su vazni za dugovečnost implantata i protetskih radova na njima.

Održavanje zuba

Kad je reč o prednjim zubima svima je to jasno, njihovu neophodnost niko ne dovodi u sumnju. Ali problem nije samo u estetici, već u ulozi svakog zuba u ukupnoj funkciji vilica. Prednji zubi služe za ogrizanje hrane. Zadnji za mlevenje i usitnjavanje, osim toga oni su stubovi nosači vilica i preko njihovih brojnih i širokih korenova prenose velika opterećenja na čitav koštani sistem glave. Ne samo u toku žvakanja, već i tokom celog dana zubi obe vilice dolaze u kontakt. Svi stresovi, napetosti i emocije reflektuju se na stiskanje zuba. Zbog toga je važno da su upravo zadnji zubi pravilno postavljeni, čvrsti i da su u dovoljnom broju. Tako se, sile koje nastaju prenose ravnomerno na sve zube obe vilice. Ne treba zanemariti ni istinu da zdravlje zuba direktno utiče na zdravlje čitavog organizma. Lepota je svakako začajna, ali divan osmeh nije uvek dar prirode.
Bezmetalna keramika je izmenila pogled na dentalnu struku. U idealnom slučaju potrebno je onoliko korenova nosača, koliko korenova treba nadoknaditi, da bi zubi nosači ostali zdravi a ne preopterećeni. To znači ako nedostaju dva zuba, potrebna su dva susedna zuba sa korenom, koji će biti nosači mosta. Medjutim u praksi se često protetska rešenja prilagodjavaju se finansijskim mogućnostima, a donekle su uslovljena i individualnim osobinama pacijenta. U ovoj ordinaciji ističu, da je preduslov za optimalan protetski rad – dobar otisak. Neophodno je dobro obrusiti zub i koristiti dobre otisne materijale. U suprotnom, nadoknada se automatski odražava na buduće zdravlje zuba i desni. Ukoliko protetski rad ne prijanja uz ivicu desni u te mikrošupljine zapada hrana, što dovodi do kvara zuba, stvaranje džepova i povlačenja desni. Takvim protetskim radom nije rešen problem, već je stvoren novi izvor nevolja za pacijenta. Jedini način da se problem reši je uklanjanje postojećeg, i izrada novog protetskog rada. Nažalost, mi smo često u prilici da radimo, tek kada ispravimo tudje greške, kaža dr Pavlović. Porcelansko carstvo omogućuje sjaj osmeha milionima ljudi kojima priroda nije podarila vrhunski dizajn i željenu boju zuba. Ako i Vi tu spadate ne jadikujte. Jer, nije beznačajna uteha da se za savršenim lepoticama možda neko i okrene na ulici ali o njima niko ne sanja. Najpoželjnije su ipak žene sa zanosnim osmehom, jer baš one na svoju okolinu ostavljaju utisak čiji efekat traje neizbrisivo dugo. Zato se smejte, jer smejati se je i lepo i zdravo.
Jedan od načina je blagovremeno popravljanje i nadoknada karijesnih defekata pa i čitavog zuba. Zavisno od toga, da li nedostaje samo deo, površina, ili celi zub sa korenom, zubi se nadogradjuju plombama, krunicama i mostovima. Ovim se postiču svi atributi prirodnosti i funkcionalnosti zuba, čak i u slučajevima gde nedostaje veliki deo zubnog tkiva, kod takozvanih krezubih osoba.